پیتزا پیتزا

خدمات ویژه پیتزا پیتزا برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف : پانزده درصد

در زمان جشنواره تخفیف شامل حال وکلا نمیباشد

ساعت کاری در روزهای شنبه : فقط شیفت عصر از ساعت ۱۸

آدرس فروشگاه : بلوار منتظری – حد فاصل ۹ و ۱۱

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۸۴۰۰۴۰۰

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳