پوشاک خالقی

شامل انواع کت و شلوار مردانه و….

خدمات ویژه فروشگاه پوشاک خالقی برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید : پانزده درصد

آدرس فروشگاه :

فروشگاه شماره ۱ : خیابان سناباد ۴۰ و ۴۲

فروشگاه شماره ۲ : بلوار سجاد – نبش سجاد ۱۴- خیابان پامچال

تلفن فروشگاه :۰۵۱۳۸۴۶۱۳۴۴

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هر گونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳