به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات ارایه شده توسط مرکز رفاهی کانون وکلا، پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.