هتل ثامن

خدمات ویژه هتل ثامن برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف رستوران : ده درصد

تخفیف تالار برای ورودی : پنجاه درصد

آدرس : ابتدای جاده طرقبه

تلفن : ۰۵۱۳۵۵۱۰۹۰۲

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳