هایپر می

مرکز خرید هایپر می

خدمات ویژه مرکز خرید هایپر می برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف : دو و نیم درصد به تخفیفات مرکز خرید اضافه میگردد.

( لوازم خانگی شامل تخفیف نمیشود )

آدرس مرکز خرید :

میدان جانباز – برج پاژ – طبقه منفی یک

تلفن مرکز خرید شعبه پاژ : ۰۵۱۳۷۰۵۶۹۸۱

بلوار هاشمیه – برج آبان – طبقه منفی یک

تلفن مرکز خرید شعبه آبان : ۰۵۱۳۸۷۰۵۵۰۵

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳