پوشاک آقایان نیک جامه

خدمات ویژه پوشاک نیک جامه برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف : بیست درصد

آدرس فروشگاه :بلوار معلم – بین معلم ۸ و ۱۰

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۶۱۱۱۲۹۵

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳