مبلمان قدس رضوی

ارائه انواع مبلمان

خدمات ویژه مبلمان قدس رضوی برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید : هشت الی دوازده درصد

آدرس فروشگاه : بلوار فردوسی – روبروی آپارتمانهای مرتفع – نمایشگاه مبلمان قدس رضوی

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۷۶۰۸۷۸۲

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳