فرودگاه گلبهار

ارائه خدمات پرواز تفریحی

خدمات ویژه فرودگاه گلبهار برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید : دوازده درصد

آدرس فرودگاه :

شهر گلبهار

تلفن فرودگاه : ۰۹۱۵۱۱۵۲۹۴۲

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هر گونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳