صنایع دستی سلام

ارائه انواع صنایع دستی

خدمات ویژه فروشگاه صنایع دستی سلام برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید :

۲۰ درصد

آدرس فروشگاه :

نبش چهارراه شهدا

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۲۲۹۳۵۷۳

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز اقتصادی و رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳