شهر کتاب

ارایه انواع کتاب کودک – لوازم التحریر- بازیهای فکری و آموزشی و ….

خدمات شهر کتاب برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید : ده درصد

آدرس فروشگاه : چهارراه ابوطالب

تلفن آموزشگاه : ۰۵۱۳۷۱۳۹۰۲۶

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳