شیرینی ملکا

فروش انواع کیک و شیرینی

خدمات ویژه فروشگاه ملکا برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید : پانزده درصد (کیک و شیرینی )

آدرس فروشگاه :

بلوار ملک آباد – بین ملک آباد ۱۹ و ۲۱

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۸۸۵۰۰۰۰

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر :۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳