موجهای خروشان

خدمات ویژه موجهای خروشان برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید بیست درصد

قیمت بلیط  جهت خردسالان : پنجاه هزار تومان

آدرس موجهای خروشان :

ابتدای جاده شاندیز – سرزمین موجهای خروشان

تلفن موجهای خروشان : ۰۵۱۳۵۱۴۴۰۰۱

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز اقتصادی و رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳