رستوران و تالار بوتانیک شاندیز

ارائه انواع غذاهای ایرانی

خدمات ویژه رستوران بوتانیک برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف رستوران ده درصد

تخفیف تالار برای ورودی :  پنجاه درصد

آدرس رستوران : بلوارفرودگاه – باغ مشهد

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۳۴۹۵۰۰۵

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳