خدمات خودرویی ارگ

خدمات ویژه ارگ برای وکلا و کارآموزان محترم :

خدمات تعمیرگاهی : بیست درصد

خدمات صافکاری و نقاشی : بیست درصد

آدرس : خیابان امام خمینی – امام خمینی ۲۶ – پلاک ۲۴

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳