بازرگانی تحریرچی

ارایه انواع لوازم التحریر- بازیهای فکری و آموزشی و ….

خدمات بازرگانی تحریر چی برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید نقدی : ده درصد

تخفیف خرید اقساطی : یک سوم نقد و باقیمانده طی اقساط سه ماهه با چک صیادی بنفش و بدون کارمزد

کاغذ شامل تخفیف نمیگردد.

(جشنواره فروش تا ۳۰ مهر )

آدرس فروشگاه : بلوار مدرس – بین مدرس هشت و ده

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۲۲۵۱۲۱۲

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳