انگاریوم دانشگاه فردوسی

خدمات ویژه افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف خرید : سی درصد

آدرس افلاک نما : دانشگاه فردوسی مشهد – جنب لرزه نگاری – افلاک نمای دانشگاه

تلفن افلاک نما : ۰۵۱۳۸۸۰۰۴۶۶

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳