آدرس : مشهد ، بلوار قاضی طباطبایی ، بین قاضی طباطبایی ۵ و ۷

تلفن : ۵ – ۳۷۱۳۰۳۳۰-۰۵۱

همراه : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳

دورنگار :  ۳۷۱۳۰۳۳-۰۵۱

کد پستی : ۹۱۸۴۹۹۷۴۳۹۹