آموزشگاه موسیقی کرشمه

خدمات ویژه آموزشگاه موسیقی کرشمه برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف : ده درصد

آدرس آموزشگاه : بلوار وکیل آباد.بین وکیل آباد۲۶ و ۲۸ – پلاک ۷۳۶

تلفن آموزشگاه : ۰۵۱۳۸۹۱۱۰۵۴

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳