آموزشگاه موسیقی آوای مهر

خدمات ویژه آموزشگاه موسیقی آوای مهر برای وکلا و کارآموزان محترم :

( با اعطای مدرک فنی و حرفه ای )

تخفیف : ده درصد

آدرس آموزشگاه : بلوار دستغیب – انتهای دستغیب یک

تلفن آموزشگاه : ۰۵۱۳۷۶۰۶۱۸۲

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳۰