آموزشگاه عظیمی

خدمات ویژه آموزشگاه عظیمی برای وکلا و کارآموزان محترم :

تخفیف نقدی : ده درصد برای پرداخت نقدی

( کلیه کلاسها شرایطی و بدون پیش پرداخت و تسویه سه ماهه )

آدرس آموزشگاه : بین پیروزی ۴۸ و میدان هنرستان پلاک ۴۶

تلفن فروشگاه : ۰۵۱۳۸۶۶۳۸۲۳

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳