آزمایشگاه کاسپین

خدمات ویژه آزمایشگاه کاسپین برای وکلا و کارآموزان محترم :

انجام تمامی آزمایش های بالینی و سیتوپاتولوژی

تخفیف : بیست درصد

در صورت نیاز دارو برای درمان نسخه به صورت رایگان توسط پزشک آزمایشگاه صادر میشود.

آدرس آزمایشگاه : نرسیده به سه راه ادبیات – نبش ابن سینا ۶ – پلاک ۸۶

تلفن آزمایشگاه : ۰۵۱۳۸۴۳۱۴۱۹

تلفن تماس مدیر امور قراردادهای مرکز رفاهی کانون جهت طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اخذ اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۵۵۶۷۲۲۴۳