باسمه تعالی

آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت مرکز رفاهی

کانون وکلای دادگستری خراسان

 

ماده ۱- در راستای ارتقای منزلت اجتماعی و رفاهی وکلا و با هدف ارایه خدمات مرتبط به آنان، مرکز رفاهی کانون که در این آیین‌نامه به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود با وظایف و اهداف مشخص شده تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- مرکز، مرجع برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و امور رفاهی وکلا و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری خراسان می‌باشد.

مراکز و فروشگاه های طرف قرارداد مرکز رفاهی کانون

تحریرچی

نیک جامه

جدیدترین اخبار سایت