طرح تشکیل مرکز رفاهی کانون وکلای دادگستری خراسان

ماده ۱- در راستای ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی وکلا و با هدف ارایه خدمات رفاهی به آنان، مرکز رفاهی کانون با وظایف و اهداف مشخص شده، تشکیل گردید.

ماده ۲ –مرکز رفاهی کانون، مرجع برنامه ­ریزی، پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و امو رفاهی وکلا و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری خراسان می باشد.

ماده ۳-با تصویب این طرح در هیات مدیره کانون،کمیسیون رفاهی کانون منحل و وظایف و اختیارات آن به مرکز رفاهی کانون انتقال خواهد یافت.

مراکز و فروشگاه های طرف قرارداد مرکز رفاهی کانون

شهرکتاب

هتل ثامن

جدیدترین اخبار سایت